Dưới vầng trăng đen
của bọn cướp đường
đinh thúc ngựa anh lóc cóc

Chú ngựa ô bé nhỏ
đưa chàng kỵ sĩ chết về đâu?

Đinh thúc ngựa cứng quá
chàng kẻ cướp im lìm
để dây cương tuột mất

Ơi chú ngựa rét cóng
Lưỡi dao tỏa hương gì?

Dưới vầng trăng đen
rặng Morena
mạn sườn nhỏ máu

Chú ngựa ô bé nhỏ
đưa chàng kỵ sĩ chết về đâu?

Ven trời đen thẳm
màn đêm gieo trồng
những đinh thúc ngựa

Ơi chú ngựa rét cóng
Lưỡi dao tỏa hương gì?

Dưới vầng trăng đen
một tiếng kêu! Và chiếc sừng
lửa núi

Chú ngựa ô bé nhỏ
đưa chàng kỵ sĩ chết về đâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)