26/05/2024 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca kỵ sĩ (1860)
Canción de jinete (1860)

Tác giả: Federico García Lorca

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2013 21:56

 

Nguyên tác

En la luna negra
de los bandoleros,
cantan las espuelas.

Caballito negro.
¿Dónde llevas tu jinete muerto?

...Las duras espuelas
del bandido inmóvil
que perdió las riendas.

Caballito frío.
¡Qué perfume de flor de cuchillo!

En la luna negra,
sangraba el costado
de Sierra Morena.

Caballito negro.
¿Dónde llevas tu jinete muerto?

La noche espolea
sus negros ijares
clavándose estrellas.

Caballito frío.
¡Qué perfume de flor de cuchillo!

En la luna negra,
¡un grito! y el cuerno
largo de la hoguera.

Caballito negro.
¿Dónde llevas tu jinete muerto?

Bản dịch của Hoàng Hưng

Dưới vầng trăng đen
của bọn cướp đường
đinh thúc ngựa anh lóc cóc

Chú ngựa ô bé nhỏ
đưa chàng kỵ sĩ chết về đâu?

Đinh thúc ngựa cứng quá
chàng kẻ cướp im lìm
để dây cương tuột mất

Ơi chú ngựa rét cóng
Lưỡi dao tỏa hương gì?

Dưới vầng trăng đen
rặng Morena
mạn sườn nhỏ máu

Chú ngựa ô bé nhỏ
đưa chàng kỵ sĩ chết về đâu?

Ven trời đen thẳm
màn đêm gieo trồng
những đinh thúc ngựa

Ơi chú ngựa rét cóng
Lưỡi dao tỏa hương gì?

Dưới vầng trăng đen
một tiếng kêu! Và chiếc sừng
lửa núi

Chú ngựa ô bé nhỏ
đưa chàng kỵ sĩ chết về đâu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Federico García Lorca » Bài ca kỵ sĩ (1860)