Đoàn người ra đi
và mùa thu tới

Người đi
về xứ biếc
với những chú gà
với cây đàn ngày hội
qua quê hương
của những hạt vàng
Dòng sông mơ màng
bồn nước chảy
Ơi tim nồng cháy
tung lên đi!
Người đi
về xứ biếc
Và mùa thu tới
dát đầy sao màu đồng
với những con chim buồn
vòng sóng tròn loang mãi
Tim mềm yếu ơi
dừng lại!

Đoàn người ra đi
và mùa thu tới


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)