23/05/2024 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoàn người ra đi
Las gentes iban

Tác giả: Federico García Lorca

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2013 08:50

 

Nguyên tác

Las gentes iban
y el otoño venía.

Las gentes
iban a lo verde.
Llevaban gallos
y guitarras alegres.
Por el reino
de las simientes.
El río soñaba,
corría la fuente.
¡Salta.
corazón caliente!
Las gentes
iban a lo verde.
El otoño venía
amarillo de estrellas,
pájaros macilentos
y ondas concéntricas.
Sobre el pecho almidonado,
la cabeza.
¡Párate,
corazón de cera!

Las gentes iban
y el otoño venía.

Bản dịch của Hoàng Hưng

Đoàn người ra đi
và mùa thu tới

Người đi
về xứ biếc
với những chú gà
với cây đàn ngày hội
qua quê hương
của những hạt vàng
Dòng sông mơ màng
bồn nước chảy
Ơi tim nồng cháy
tung lên đi!
Người đi
về xứ biếc
Và mùa thu tới
dát đầy sao màu đồng
với những con chim buồn
vòng sóng tròn loang mãi
Tim mềm yếu ơi
dừng lại!

Đoàn người ra đi
và mùa thu tới

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Federico García Lorca » Đoàn người ra đi