Qua con hẻm tới
những con kỳ lân dị thường.
Từ miền đất nào,
từ khu rừng huyền thoại nào thế?
Gần hơn,
chúng xem ra vẻ các nhà thiên văn
Những ông Merlin quái dị
và đấng Ecce Homo
Durandal bị bùa phép
Roland nổi giận.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé