Tiếng kêu để lại trong cơn gió
một bóng cây trắc-bá.

(Hãy để tôi lại nơi cánh đồng này,
để tôi than khóc.)

Tất cả đã tan vỡ trên thế giới.
Chỉ còn có im lặng.

(Hãy để tôi lại nơi cánh đồng này,
để tôi than khóc.)

Chân trời không ánh sáng
bị than hồng gặm mòn.

(Tôi đã bảo các người để tôi lại
nơi cánh đồng này
để tôi than khóc.)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé