Nghe lời anh, chứ không cần một chữ
Theo ý em, vào một buổi mặn cay
Khi đất rừng bị gió lốc cuốn bay
Tiếng rít lên như trút ngàn cân thuốc,

Sao thuỷ triều không dâng Matinicus
Đến đập vào, vừa chạy quấn quanh qua,
Từ trong đá tiếng gào thoát vang ra,
Trẻ con thút thít đóng sầm cửa lại;

Ở đó vào thu đàn ông ra bãi,
Trên đảo đàn bà đứng váy tạt bay
Về phía bắc vườn rải rác trụi cây,
Củ thược dược từ bàn tay rỉ nước:

Gió triền miên, từ hướng nam thổi ngược,
Phạt thẳng vào cái miệng nói của anh.