Nếu em yêu anh vào ngày thứ tư,
Vâng, điều đó có nghĩa gì với anh đâu nhỉ?
Em không yêu anh vào ngày thứ năm.
Vậy là nhiều hơn sự thật.

Và tại sao anh đến phàn nàn.
Còn nhiều hơn là em hiểu rõ.
Em yêu anh ngày thứ tư –
Vâng – nhưng đó có phải là chỉ với tình em?