Tôi đi Trăng cũng đi theo
Bỏ Sao ở lại chốn nghèo long đong

Trăng ơi! chớ có đèo bòng...
Theo tôi Trăng sẽ chạnh lòng vì tôi
Trăng còn lẻ bóng đơn côi
Nên tôi tâm sự đôi lời cùng Trăng

Tôi về với bạn trăm năm
Trăng theo chi nữa, nhọc nhằn hỡi Trăng?


Tháng 3-2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]