農家憂思

年年冬過又春來,
耕稼勤勞望到時。
維愿家中衣食足,
常憂地劫與天災。

 

Nông gia ưu tư

Niên niên đông quá hựu xuân lai,
Canh giá cần lao vọng đáo thời.
Duy nguyện gia trung y thực túc,
Thường ưu địa kiếp dữ thiên tai.

 

Dịch nghĩa

Quanh năm vụ đông qua rồi thì vụ xuân tới
Cày cấy vất vả chỉ mong cho kịp với thời tiết
Có một ước muốn là cho trong nhà được cơm no áo ấm
Nhưng vẫn thường run rẩy lo sợ bọn cướp đất đai và tai trời


Nguồn: Doãn Đoan Trinh, Doãn Tam Hoè, Doãn Khuê: Lập đức Lập công Lập ngôn trọn vẹn, NXB Văn học, 2013