Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2013 22:27

送客之蜀

西蜀三千里,
巴南水一方。
曉雲天際斷,
夜月峽中長。

 

Tống khách chi Thục

Tây Thục tam thiên lý,
Ba nam thuỷ nhất phương.
Hiểu vân thiên tế đoạn,
Dạ nguyệt giáp trung trường.

 

Dịch nghĩa

Đường vào Tây Thục dài tới ba ngàn dặm,
Phía nam đất Thục là một dòng sông (Trường Giang).
Mây ban mai đứt ở chân trời,
Dưới trăng khuya dùng dằng tiễn khách nơi kẽm (Tây Lăng thuộc tỉnh Hồ Bắc).


Đất Thục là tỉnh Tứ Xuyên ngày nay.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào Tây Thục đi ba ngàn dặm
Trên dòng sông sâu thẳm phía nam
Chân trời dứt lớp mây vàng
Dùng dằng nơi kẽm trăng tàn tiễn đưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tây đất Thục xa ba nghìn dặm
Nam xứ Ba sông nước một vùng
Sánh trời mây sáng đứt ngang
Trong khe trăng sáng đêm trường mãi soi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời