27/06/2022 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống khách chi Thục
送客之蜀

Tác giả: Dương Lăng - 楊凌

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2013 22:27

 

Nguyên tác

西蜀三千里,
巴南水一方。
曉雲天際斷,
夜月峽中長。

Phiên âm

Tây Thục[1] tam thiên lý,
Ba nam[2] thuỷ nhất phương.
Hiểu vân thiên tế đoạn,
Dạ nguyệt giáp trung trường.

Dịch nghĩa

Đường vào Tây Thục dài tới ba ngàn dặm,
Phía nam đất Thục là một dòng sông (Trường Giang).
Mây ban mai đứt ở chân trời,
Dưới trăng khuya dùng dằng tiễn khách nơi kẽm (Tây Lăng thuộc tỉnh Hồ Bắc).

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào Tây Thục đi ba ngàn dặm
Trên dòng sông sâu thẳm phía nam
Chân trời dứt lớp mây vàng
Dùng dằng nơi kẽm trăng tàn tiễn đưa
Đất Thục là tỉnh Tứ Xuyên ngày nay.

[1] Cũng chỉ nước Thục thời cổ, vì nằm ở vị trí phía tây Trung Quốc.
[2] Ba là danh xưng khác của nước Thục, nên Ba nam là phía nam của nước Thục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Lăng » Tống khách chi Thục