Yêu có nghĩa là nhìn nhau
như người ta nhìn những gì xa lạ
bởi anh chỉ là một trong những gì đang có mà thôi

Và ai đó nhìn, dẫu tự mình không biết
sẽ chữa được trái tim khỏi bệnh u buồn
và chim, cây sẽ gọi anh: bằng hữu

Khi đó anh sẽ muốn mình và mọi thứ
tất cả ngập trong vừng sáng ửng hồng
Có sao đâu, đôi khi người ta chẳng hiểu mình làm gì:
Kẻ hiểu, chưa hẳn đã là người thực thi tốt nhất


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)