Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 30/03/2008 23:26

Zapomnij

Zapomnij o cierpieniach,
Które sam zadałeś.
Zapomnij o cierpieniach,
Które tobie zadano.
Wody płyną i płyną,
Wiosny błysną i giną,
Idziesz ziemią ledwie pamiętaną.

Czasem słyszysz daleko piosenkę.
Co to znaczy, pytasz, kto tam śpiewa?
Dziecinne słońce wschodzi,
Wnuk i prawnuk się rodzi.
Teraz ciebie prowadzą za rękę.

Nazwy rzek tobie jeszcze zostały.
Jakże długo umieją trwać rzeki!
Pola twoje, ugorne,
Wieże miast, niepodobne.
Ty na progu stoisz, zaniemiały.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Quang Mỹ

Hãy quên đi
Những đớn đau tự cảm
Hãy quên đi
Những đau đớn ngoại lai

Nước ngoài kia vẫn chảy
Xuân chẳng rực rỡ hoài
Miền đất nào bạn tới
Kỷ niệm cũng mờ phai

Đôi khi nghe tiếng hát
Vọng về từ phương xa
Có nghĩa gì, bạn hỏi
Ai hát những bài ca?

Mặt trời thuở nằm nôi
Đang mọc lên xán lạn
Đàn con cháu sinh sôi
Dắt tay đi cùng bạn

Tên của những con sông
Vẫn còn trong trí bạn
Ấy là những dòng sông
Biết chảy hoài năm tháng!

Cánh đồng bạn chưa trồng
Tháp phố kia muôn vẻ
Bên cửa bạn đứng thế
Như hòn đá lặng câm.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Thị Hồng

Anh hãy quên bao đau khổ
Mà anh gây ra cho mình
Và hãy quên bao đau khổ
Người khác gây ra cho anh.
Dòng nước trôi nhanh, trôi nhanh
Mùa xuân ánh lên rồi lụi
Trên đất rồi sẽ lãng quên.

Anh nghe bài hát xa xăm
Và hỏi ai người hát vậy?
Mặt trời tuổi thơ thức dậy
Cháu chắt, chút chít cứ sinh
Bây giờ nắm tay anh đấy.

Tên những dòng sông còn lại
Làm sao dòng sông dài mãi
Đồng ruộng của anh bỏ hoang
Tháp lầu thảy đều hư không
Anh đứng trên ghềnh tê tái.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Forget (tiếng Anh)

Forget the suffering
You caused others.
Forget the suffering
Others caused you.
The waters run and run,
Springs sparkle and are done,
You walk the earth you are forgetting.

Sometimes you hear a distant refrain.
What does it mean, you ask, who is singing?
A childlike sun grows warm.
A grandson and a great-grandson are born.
You are led by the hand once again.

The names of the rivers remain with you.
How endless those rivers seem!
Your fields lie fallow,
The city towers are not as they were.
You stand at the threshold mute.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời