Tôi sẽ phải đến gặp ai
để biết về người tôi yêu dấu?

Kabir bảo rằng:
Bạn sẽ không bao giờ thấy rừng, nếu không hiểu về cây
cũng như bạn sẽ không bao giờ thấy Người mình yêu
trong những gì trừu tượng


Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016