Trời thu mờ sáng sắc càng xanh
Đường đá bước đi hãy vắng tanh
Lá trúc long lanh sương nặng giọt
Bìa rừng xao xác quạ tàn canh
Ảo mờ mù toả vài tia sáng
Lác đác người đi mọi tiếng sanh (sinh)
Treo áo gối cao đương giữa lúc
Ồn ào tĩnh lặng khác nhau nhanh

tửu tận tình do tại