Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 25/02/2019 15:34 bởi tôn tiền tử
Chung Tinh 鐘惺 (1574-1624) là văn học gia đời Minh, tự Bá Kính 伯敬, hiệu Thoái Cốc 退谷, Vãn Tri cư sĩ 晚知居士, người Cánh Lăng (nay là Thiên Môn, Hồ Bắc), đỗ tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 38, quan đến Nghi chế lang trung, Đề học thiêm sự Phúc Kiến. Thời trẻ, ông đã nổi tiếng tài danh, thơ hay vẽ đẹp, cùng với Đàm Nguyên Xuân 譚元春 là lãnh tụ của phái Cánh Lăng. Tác phẩm có Ẩn Tú Hiên tập.