“What does the bee do?...”

What does the bee do?
Bring home honey.
And what does Father do?
Bring home money.
And what does Mother do?
Lay out the money.
And what does baby do?
Eat up the honey.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Con ong đi làm gì?
Ong lấy mật về nhà.
Còn Cha đi làm gì?
Cha đi mang tiền nhà.
Và Mẹ đi làm gì?
Mẹ thường đi tiêu tiền
Và bé thì làm gì?
Bé ăn hết mật ong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con ong có việc làm gì?
Ong bay lấy mật ong đi về nhà.
Làm gì công việc của cha?
Cha mang tiền của làm ra về nhà.
Thế còn mẹ của chúng ta?
Mẹ thường mua sắm tiêu pha tiền nhà.
Và làm gì bé của ta?
Bé ăn hết mật ong nhà mà thôi.

34.67
Trả lời