23.00
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Gyun Nyeo (1 bài)
- Jeong Ji-Sang (3 bài)
- Choi Ji Won (4 bài)
- Lee Il Lo (1 bài)
- Lee Gyu-bo (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/06/2017 15:23 bởi hongha83, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 22/06/2017 15:31 bởi hongha83
Choi Chung 최충 (984-1068) tên chữ Hán là Thôi Xung 崔沖, tự là Hạo Nhiên 浩然 (호연), hiệu là Tinh Trai 惺齋 (성재), Nguyệt Phố 月圃 (월포), Phóng Hối Trai 放晦齋 (방회재). Ông là học giả, nhà giáo dục, nhà văn nổi tiếng thời vương triều Cao Ly, Hàn Quốc. Ông làm quan đến chức Tham tri chính sự, Môn hạ Thị trung. Năm 1055, ông sáng lập trường tư thục, tích cực truyền bá Nho học, xúc tiến sự phát triển văn hoá, được gọi là Hải Đông Khổng tử 海東孔子(해동공자)