Đầy sân trăng sáng thay đèn nến,
Ngồi đợi non xanh đến viếng thăm.
Vi vút đàn thông reo trước gió,
Một niềm trân trọng tặng tri âm.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)