Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/06/2020 08:56

Hồ sen xanh ngắt lá,
Vườn lựu đỏ thắm hoa.
Chim muông sinh sản độ,
Tiếng quốc khắp gần xa.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990