Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2020 09:01

Đời ngán người ta hay ngán đời?
Tuồng trời bày đặt lắm trò chơi:
Bạc, tiền, châu, báu làm mê dạ,
Gạo, cá, chim, muông, để rử mồi.
Rút đến chiến tranh vàng đá nát,
Chỉ còn phong cảnh núi sông dài.
Đời người lại hạn là trăm tuổi,
Lao lục, vinh hoa cũng thế thôi.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990