Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/06/2020 09:02

Mượn chén tiêu sầu ngất ngưởng say,
Không say hồ dễ biết trời quay.
U tai chuyện nước nghe đâu rõ,
Hoa mắt tuồng đời diễn nọ hay.
Đất tưởng gồ ghề đi sệnh soạng,
Nhà ngờ siêu vẹo chống loay hoay.
Văn nhân tài tử nào ai tỉnh?
Có rượu như cờ phấp phới bay.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990