Chim oanh lanh lảnh hót,
Hoa mai tủm tỉm cười!
Ngọn núi sương sa lạnh,
Làn cây lá non phơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]