26/05/2024 13:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh bốn mùa - Hạ

Tác giả: Chiêu Dương - Nguyễn Tác Phụng

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2020 08:56

 

Hồ sen xanh ngắt lá,
Vườn lựu đỏ thắm hoa.
Chim muông sinh sản độ,
Tiếng quốc khắp gần xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chiêu Dương » Vịnh bốn mùa - Hạ