Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Edgar Allan Poe (24 bài)
- Clare Harner (1 bài)
- Johnny Mercer (2 bài)
- Gene Raskin (1 bài)
- James Vincent Cunningham (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (3 bài)
Tạo ngày 20/02/2023 15:25 bởi tôn tiền tử
Carl Sigman (24/9/1909 - 26/9/2000) là nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Do Thái, sinh và mất tại New York.