Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Edgar Allan Poe (15 bài)
- Gene Raskin (1 bài)
- Johnny Mercer (2 bài)
- Carl Sigman (3 bài)
- Sunny Skylar (1 bài)
Tạo ngày 16/10/2018 15:30 bởi hongha83
James Vincent Cunningham (1911-1985) là nhà thơ, nhà phê bình văn học và nhà giáo Mỹ. Ông sinh ở Cumberland, Maryland và mất ở Waltham, Massachusetts, Mỹ. Trong các năm 1959-1960 và 1966-1967, ông được trao giải thưởng Guggenheim và năm 1960 ông được nhận giải thưởng của Hội Các nhà thơ Mỹ.

Tác phẩm:
- Thơ J. V. Cunningham (The Poems of J. V. Cunningham, 1997)
- Tiểu luận chọn lọc J. V. Cunningham (The Collected Essays of J. V. Cunningham, 1976)