13 ngày ở chốn đây
Dưới trời Pháp quốc bước dài rong chơi
Say mê, chất ngất rã rời
Thời gian không đủ cho đôi đứa mình

13 ngày ở chốn đây
Giữa lòng nước Pháp thử tài nói năng
Không quên trong bài hát rằng
Cớ gì cũng phải cho sang kết từ

Tựa như những chiếc đèn treo
Sau phiên dạ tiệc người theo nhau về
Dần dà tắt hết đam mê

Khi đường phố cũng não nề chán chê
Khi 14 tháng 7 về
Những sàn khiêu vũ ê hề xướng ca
Nên sau 13 ngày qua
Nơi đây nước Pháp đôi ta học hành
Về chiều sâu tính nhân văn
Đôi ta thích suốt thời gian nơi này

Rồi 13 ngày đã qua
Dưới trời Pháp quốc đôi ta làm tình
Suốt thời gian chẳng thể quên
Mà anh đã học tập trên xứ này


19.4.23