15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi ngo_ai_nee vào 13/07/2007 13:43

Grass

Pile the bodies high at Austerlitz and Waterloo,
Shovel them under and let me work
          I am the grass; I cover all.

And pile them high at Gettysburg
And pile them high at Ypres and Verdun.
Shovel them under and let me work.
Two years, ten years, and passengers ask the concuctor:
            What place is this?
             Where are we now?

             I am the grass.
             Let me work.


Austerlitz (nay là Slavkov, cộng hoà Séc): nơi từng diễn ra trận đánh nổi tiếng của Napoleon năm 1805.
Waterloo: thành phố ở Bỉ nơi diễn ra trận đánh nổi tiếng của Napoleon năm 1815.
Gettysburg: thành phố ở Mỹ năm 1863 ở đây xảy ra một trận đánh lớn trong thời kì Nội chiến.
Ypress: thành phố ở Bỉ, nơi xảy ra một trận đánh lớn trong chiến tranh Thế giới thứ nhất.
Verdun: thành phố ở Pháp, nơi diễn ra trận đánh giữa Đức và Pháp trong chiến tranh Thế giới thứ nhất.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Xác chất đống ở Austerlitz và Waterloo
Chôn xuống mộ, và hãy cho tôi làm việc
Tôi là cỏ: tôi che lấp hết.

Và xác chất đống ở Gettysburg
Và xác chất đống ở Ypres, Verdun
Chôn xuống mộ, và hãy cho tôi làm việc.
Hai năm, mười năm, và hành khách hỏi người soát vé:
Đây là chỗ nào?
       Chúng ta đang ở đâu?

Tôi là cỏ
Hãy cho tôi làm việc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hãy chất đống thân người ở Austerlitz và Waterloo
Xúc họ xuống và để tôi làm việc-
Tôi là cỏ; tôi che phủ hết.
Cứ chất đống họ ở Gettysburg
Cứ chất đống họ ở Ypres và Verdun.
Xúc họ xuống và để tôi làm việc.
Hai năm sau, mười năm sau, hành khách sẽ hỏi người soát vé:
Nơi đây là chốn nào?
Chúng ta giờ ở đâu?
Tôi là cỏ.
Cứ để tôi làm việc

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Toàn

Thây phơi chất đống Austerlizt,
Waterloo máu huyết tựa sông
Thôi thì, chôn dưới lòng tôi
Phận thân cỏ rậm, việc tôi tôi làm.

Chất thêm đống xác Gettysburg
Ypres, Verdun, dồn hết đây
Xẻng, cào, phanh mổ lòng tôi
Tàn thây đổ đó, việc tôi tôi làm.

Hai năm trời buông trôi
Thập kỷ qua mất rồi
Người qua và kẻ lại
Đều hỏi ông gác-dan:

Nơi này là chốn nơi nào?
Chân tôi đang đứng, chỗ nào, có hay?
.....

Phận tôi cỏ rậm, tôi làm việc tôi.


Bài này mình dịch theo lối thoát nghĩa, nên có vài từ dôi ra so với nguyên bản tiếng Anh của thi sĩ.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời