Hãy nói với anh về những lúc em chẳng có anh
Hãy nói với anh về những giờ khắc dài, trôi rất chậm.

Hãy nói với anh về nỗi lòng của em cay đắng
Của những tháng ngày dài và nặng như gang.

Anh biết những giờ trống vắng như chiếc cốc sắt của một kẻ nghèo hèn
Trong ngày mưa, như ống tay áo của người lính mà cánh tay đã mất.

Em hãy nói với anh...