Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi ...!!!... vào 04/05/2009 05:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/05/2009 11:10

桃花口占

昔年郎插雙桃樹,
金見桃花不見郎。
假使花神如有識,
為郎憔悴減容光。

 

Đào hoa khẩu chiếm

Tích niên lang tháp song đào thụ,
Kim kiến đào hoa bất kiến lang.
Giả sử hoa thần như hữu thức,
Vị lang tiều tuỵ giảm dung quang.


Bài thơ này đăng trên Nam Phong tạp chí năm 1926.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Thị Ngọc Anh

Song đào chàng mới trồng năm trước
Nay thấy đào hoa chẳng thấy chàng
Ví khiến thần hoa như có biết,
Vì chàng nhan sắc giảm phần chăng?


Bản dịch của chính tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm trước chàng trồng mấy cội đào
Nay hoa đào nở bóng chàng đâu
Thần hoa nếu biết cho lòng thiếp
Tiều tuỵ vì chàng sắc bớt tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng trồng năm trước song đào,
Hoa đào nay thấy chàng nào thấy đâu.
Thần hoa ví hiểu được sâu,
Vì chàng tiều tuỵ giảm mầu dung quang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời