20/09/2021 12:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa khẩu chiếm
桃花口占

Tác giả: Cao Thị Ngọc Anh - Cao Thị Hoà

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi ...!!!... vào 04/05/2009 05:23

 

Nguyên tác

昔年郎插雙桃樹,
金見桃花不見郎。
假使花神如有識,
為郎憔悴減容光。

Phiên âm

Tích niên lang tháp song đào thụ,
Kim kiến đào hoa bất kiến lang.
Giả sử hoa thần như hữu thức,
Vị lang tiều tuỵ giảm dung quang.

Bản dịch của Cao Thị Ngọc Anh

Song đào chàng mới trồng năm trước
Nay thấy đào hoa chẳng thấy chàng
Ví khiến thần hoa như có biết,
Vì chàng nhan sắc giảm phần chăng?
Bài thơ này đăng trên Nam Phong tạp chí năm 1926.

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
Bản dịch của chính tác giả.

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thị Ngọc Anh » Đào hoa khẩu chiếm