Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 08:32

淇上別業

依依西山下,
別業桑林邊。
庭鴨喜多雨,
鄰雞知暮天。
野人種秋菜,
古老開原田。
且向世情遠,
吾今聊自然。

 

Kỳ Thượng biệt nghiệp

Y y Tây Sơn hạ,
Biệt nghiệp tang lâm biên.
Đình áp hỉ đa vũ,
Lân kê tri mộ thiên.
Dã nhân chủng thu thái,
Cổ lão khai nguyên điền.
Thả hướng thế tình viễn,
Ngô kim liêu tự nhiên.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Tây Sơn dưới núi nương thân
Căn nhà riêng biệt ở gần rừng dâu
Vịt sân mừng thấy mưa lâu
Trời chiều gà xóm rủ nhau về chuồng
Người quê chăm bón rau vườn
Lão nông cặm cụi khai nương trên đồi
Thế tình vả đã xa xôi
Nay ta lại được sống đời tự nhiên


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đúng là dưới Tây Sơn chân núi
Ngôi nhà riêng phía cuối rừng dâu
Vịt trong sân thích mưa nhiều
Đàn gà bới đất biết chiều về đâu
Dân quê đang vụ thu trồng trọt
Các lão nông vỡ đất làm nương
Huống chi xa cách tình thương
Ta nay được sống bình thường tự nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Đúng Tây sơn chân núi
Cạnh rừng dâu ở riêng
Gà nhà biết chiều tối
Vịt sân thích mưa đêm.
Dân làm vụ thu tới
Lão nông lo khẩn điền
Huống nữa xa lối xóm
Nay mình sống tự nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tây Sơn chân núi ngụ cư,
Căn nhà riêng biệt ở bìa rừng dâu.
Vịt sân vui thấy mưa lâu,
Gà nuôi biết tối rủ nhau về chuồng.
Dân quê rau lúa thu luôn,
Lão nông cặm cụi khai mương làm vườn.
Thế tình xa xóm xa đường,
Nay ta được sống bình thường tự nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dựa vào mé dưới núi tây
Rừng dâu bên cạnh nhà ngay phía ngoài
Sân trước vịt thích mưa nhiều
Gà bên hàng xóm biết chiều về qua
Ngoài đồng người cuốc rau thu
Ông già cày vỡ ruộng màu năm nay
Sự đời mặc hướng xa xôi
Ta nay vẫn cứ theo đời tự nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời