13/08/2022 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ Thượng biệt nghiệp
淇上別業

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 08:32

 

Nguyên tác

依依西山下,
別業桑林邊。
庭鴨喜多雨,
鄰雞知暮天。
野人種秋菜,
古老開原田。
且向世情遠,
吾今聊自然。

Phiên âm

Y y Tây Sơn[1] hạ,
Biệt nghiệp tang lâm biên.
Đình áp hỉ đa vũ,
Lân kê tri mộ thiên.
Dã nhân chủng thu thái,
Cổ lão khai nguyên điền.
Thả hướng thế tình viễn,
Ngô kim liêu tự nhiên.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Tây Sơn dưới núi nương thân
Căn nhà riêng biệt ở gần rừng dâu
Vịt sân mừng thấy mưa lâu
Trời chiều gà xóm rủ nhau về chuồng
Người quê chăm bón rau vườn
Lão nông cặm cụi khai nương trên đồi
Thế tình vả đã xa xôi
Nay ta lại được sống đời tự nhiên
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Tên núi nằm ở phía tây tỉnh Bắc Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Kỳ Thượng biệt nghiệp