秋晚

秋深雲色淡,
黃菊黯籬東。
寒意披霜起,
幽情落日封。
重陽知好節,
何處轉孤蓬。
沉吟望天際,
隨陽數鴈鴻。

 

Thu vãn

Thu thâm vân sắc đạm,
Hoàng cúc ảm ly đông.
Hàn ý phi sương khởi,
U tình lạc nhật phong.
Trùng dương tri hảo tiết,
Hà xứ chuyển cô bồng?
Trầm ngâm vọng thiên tế,
Tuỳ dương số nhạn hồng.

 

Dịch nghĩa

Thu sâu sắc mây nhạt,
Cúc vàng xỉn màu nơi giậu đông.
Sương trùm dấy ý lạnh,
Nắng rụng khoá tình buồn.
Trùng dương biết là tiết đẹp,
Nhưng nơi nào sẽ xoay cánh bồng?
Trầm ngâm nhìn ra chân trời,
Đếm chim hồng chim nhạn thiên di.


2-10-2014