Gió vi vút chừ, khí thu già
Người đẹp ngàn dặm chừ, một mình ngâm nga.
Trông vời quê hương chừ, đâu tá?
Đứng tựa lan can chừ, lệ nhỏ sa!

Non thăm thẳm chừ, sông dài.
Bóng trăng sáng chừ, dọi song mai.
Bâng khuâng không ngủ chừ, nhìn sông Ngân xa xôi,
Áo the run rẩy chừ, sương lạnh toát người

Cảnh ngộ ngươi chừ, không được tự do
Cảnh ngộ ta chừ, lắm mối buồn lo
Ngươi cùng ta chừ, lòng những hẹn hò
Nhớ người xưa chừ, đừng có đắn đo.

Người ở trên đời chừ, như hạt bụi thôi,
Trên trời dưới trần chừ, duyên định sẵn rồi.
Duyên định sẵn rồi, hoài công lo lắng,
Sao bằng trăng giữa trời kia lòng trong trắng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.