Phụng khuyết mây thưa nhạt
Long thành mưa mịt mùng
Xuân về cây rậm lá
Thiên hạ nhà nhà đông
Khói nước vờn nghi ngút
Hồn thơ cũng mông lung
Đầy trời phô lá biếc
Khắp đất vẩn bụi hồng
Chim trĩ xập xè liệng
Chim gáy ran ngoài đồng
Rừng chừa ba phía thoáng
Khói toả chín bề thông
Quán rượu cờ uốn lượn
Đường hoa gió quét xong
Thi nhân bút giắt tóc
Câu hay chật ống đồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)