Đời người giấc mộng lớn
Mặt đất biển bao la
Tối đến,tiếng sóng dội
Trào cao phủ bến bờ

Tiếng trời gần xa
Răn dạy chúng ta
Trên bờ cát
Ngóc dậy chiếc thuyền ma
Bốn bề sóng dữ cuốn
Đưa vào dòng nước đen ngấm, bao la

Bên trời sao sáng mọc
Nhấp nháy nhìn biển sâu
Sóng bủa cao bốn mặt
Đáy biển nào thấy đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)