Em còn nhớ
Con đường mòn tới JJilu Bute?
Hoàng hôn vàng như mật
Nàng đã nói với tôi rằng:
Em quên mất chiếc kim thêu
Hãy tìm giúp em
(Và tôi đã tìm khắp lượt con đường đó)

Em còn nhớ
Con đường mòn tới JJilu Bute?
Hoàng hôn trĩu nặng
Tôi đã nói với nàng rằng:
Thứ cắm sâu trong trái tim tôi
Chẳng phải là chiếc kim thêu của em hay sao?
(Nàng đã bật khóc vì cảm động)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)