05/06/2023 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trả lời
回答

Tác giả: Cát Địch Mã Gia - 吉狄马加

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/08/2021 22:04

 

Nguyên tác

你还记得
那条通向吉勒布特的小路吗?
一个流蜜的黄昏
她对我说
我的绣花针丢了
快来帮我寻找
﹝我找遍了那条小路﹞

你还记得
那条通向吉勒布特的小路吗?
一个沉重的黄昏
我对她说:
那深深插在我心上的
不就是你的绣花针吗
﹝她感动得哭了﹞

Bản dịch của Nguyễn Lệ Chi

Em còn nhớ
Con đường mòn tới JJilu Bute?
Hoàng hôn vàng như mật
Nàng đã nói với tôi rằng:
Em quên mất chiếc kim thêu
Hãy tìm giúp em
(Và tôi đã tìm khắp lượt con đường đó)

Em còn nhớ
Con đường mòn tới JJilu Bute?
Hoàng hôn trĩu nặng
Tôi đã nói với nàng rằng:
Thứ cắm sâu trong trái tim tôi
Chẳng phải là chiếc kim thêu của em hay sao?
(Nàng đã bật khóc vì cảm động)
Nguồn: Ngôn ngữ của lửa (thơ), Jidi Majia, Nguyễn Lệ Chi dịch, NXB Văn học, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cát Địch Mã Gia » Trả lời