Em mang phong cách thâm trầm
Và em đã chiếm chỗ nằm mắt anh
Nhưng anh chưa chạm em nhanh
Biết sao
Cảm xúc cũng đành thả trôi
Rằng anh là của em thôi
trước khi màn tối buông rơi xuống đời

Chuyện tình chỉ một đêm thôi
Như đôi ta cố làm người hay quên
Để đem đến,
Tình một đêm
Vờ như ở đó chẳng thêm điều gì
Và giờ ta chẳng còn chi

Khi bình minh vỡ nát đi khắp miền
Chúng mình về lối ngõ riêng
Nếu đêm yêu, chẳng gông xiềng đời ta
Nhưng anh lại để quá đà
Khi nhìn em bỏ đi xa mịt mù
Giác quan anh cũng chìm sâu
Giờ đây em đã vuột xa tay này

Với tình yêu chỉ một đêm
Cố làm như thể chẳng thèm quan tâm
Đôi ta đã thấu hiểu ngầm
Tình một đêm
Giả như quên trong đời
Giờ ta chẳng có gì thôi

Tình một đêm
Cố cho quên trong đời
Chúng mình đã đạt được rồi
Tình một đêm
Có khi đời vô tư
Đôi ta chẳng có gì ư