Cứu anh ra khỏi vũng lầy
Thì thầm với những lời đầy khát khao
Em yêu, cứu anh với nào

Bằng vòng tay rộng mở bao la tình
Muốn em ở cạnh bên mình
Đến đây, yêu dấu, đem tình cứu anh

Khi trần gian chắn làn ranh
Không cần giả bộ để thành lặng thinh
Cứu anh đi nhé, người tình

Anh không muốn để em đành xa anh
Nên anh đứng ở làn ranh
Không cần ai cả chỉ cần em đây

Anh nên nói hết lời ra?
Nói về sự thật?
Anh gào thét lên?
Anh nên cầu khấn nguyện xin?
Chứng minh em thấy chúng mình tốt nhau?
Nói ra những lời đó sao?

Cứu anh ra khỏi hố sầu nhân gian
Cho anh biết em vẫn gần
Giúp anh, yêu dấu, chỉ cần cứu anh

Ước mơ đôi lứa dỗ dành
Từng cây thánh giá chúng mình chịu mang
Đừng nhìn? Em, hãy cứu anh

Anh không muốn để em đành rời xa
Đứng bên con đường em qua
Hôm nay anh chỉ mong là có em