Thật tâm yêu một đàn bà
Với nàng, bạn phải đậm đà hiểu sâu
Lắng tâm tư, thấy chiêm bao
Cho nàng đôi cánh khi nào muốn bay
Để nàng ôm trọn vòng tay
Để cho bạn biết đắm say đàn bà
Khi yêu một người đàn bà
Với nàng hãy nói rằng là thiết tha
Khi yêu một người đàn bà
Nói rằng duy nhất chính là nàng đây
Nàng cần ai đó lâu dài
Nói ra bạn thật yêu ai bao giờ?

Để yêu một người đàn bà,
Cho nàng ôm biết thịt da thế nào,
Bạn hôn hít, nếm nàng vào
Đến khi bạn thấy nàng hoà máu xương
Mắt nàng mầm sống về ươm
Biết rằng bạn thật yêu thương đàn bà.

Khi yêu một người đàn bà
Với nàng hãy nói rằng là thiết tha
Khi yêu một người đàn bà
Nói rằng duy nhất chính là nàng đây
Nàng cần ai đó lâu dài
Nói ra bạn thật yêu ai bao giờ?
Cho nàng tin, ôm chặt vô,
Dịu dàng một chút, tôn thờ với em,
Nàng vì bạn, chăm sóc thêm.
Bạn yêu thực sự ở bên đàn bà
Nằm trong tay nàng thiết tha
Bạn rồi sẽ thấy đàn bà đáng yêu.


25.4.23