Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2018 19:25, số lượt xem: 63

Xin nhau cho gọn duyên tình
Xin nhau để báo anh cưng một người
Bao giờ lòng mới được vui
Bao giờ bên cạnh bên người bên đêm
Bao giờ bên cạnh thương thêm
Bao giờ ngồi ngắm trăng thương bên nàng
Bao giờ đêm khỏi đượm buồn
Bao giờ mới hết lời than trong lòng
Bao giờ ngồi viết thơ hồng
Bao giờ êm ấm ngắm hoa xuân về
Bao giờ bên cạnh đêm khuya
Bao giờ khỏi lạnh gió về trong đêm
Bao giờ biển nối bờ sang
Bao giờ ngồi ngắm trăng đêm bên người
Bao giờ bên viết thơ vui
Bao giờ dạo bước chiều vơi khỏi buồn