Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2017 10:53, số lượt xem: 108

Trạm thời gian đâu đây
đã trôi qua tháng ngày
trạm thương mong đâu đó
ghi nhớ từng đêm say

Trạm thời gian nhớ em
cầu cho được an lành
thời gian anh vẫn ngóng
chờ trông mình em thôi

Trạm thời gian bão mưa
vẫn đổ phủ ngập thừa
phương trời này lo lắng
vẫn có em gánh chia

Trạm lòng nhớ đêm khuya
nhiều đêm lạnh bờ mi
ghi dòng thơ buồn đó
bao giờ bên cạnh đi

09:00 đêm 29.07.2015
trạm thời gian này chỉ có lòng em chia