15.00
Đăng ngày 26/03/2017 10:06, số lượt xem: 134

Ngóng bao giờ trong lòng êm ấm vui
trạm thời gian bão mưa vẫn đổ hoài
thơ thẩn ngồi ngắm trăng từng tuần ấy
lòng thêm buồn thêm thấy nhớ em ơi

Ngóng bao giờ tan lớp mây phủ trời
bầu trời trong mây trắng chắc lòng vui
từng phút giờ đêm sang trong lòng ngóng
nhớ nhớ ai canh vắng đứng lại ngồi

Ngóng bao giờ đêm đến mình có nhau
đã thời gian trôi qua một thân sầu
lạnh lạnh đêm lạnh ngày phủ ngập đó
vẫn còn phủ vẫn phủ đến bao lâu

Ngóng bao giờ đêm đến thầm bên tai
dạo bước chiều đường vắng bóng đổ dài
ngắm tuần trăng vui buồn bên nhau ấy
cạn ly trà trà thơm ước vọng hoài

09:00 đêm 31.03.2015
đã mấy năm không gặp đêm nay chợt nhớ em