Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 22:01, số lượt xem: 97

Nghe tiếng gối đêm than
Anh hãy kiếm lấy nàng
Khỏi buồn đêm mình vắng
Hồn anh khỏi lang thang
Nghe tiếng chăn hỏi đêm
Bao giờ mới mang em
Về trên giường bên gối
Cho có đôi từng đêm
Chờ một trạm thời gian
Bão mưa vẫn phủ tràn
Đường đời giông tố đó
Bao giờ mới bên nàng
Chờ một chút anh thương
Khỏi xa nhau cách đường
Lời than từng đêm đó
Phai nhạt mờ theo sương