15.00
Đăng ngày 26/04/2017 13:09, số lượt xem: 186

Thuyền tình nào cũng có có đôi hai
Trời trao tặng duyên tình cùng lứa đôi
Mà sao lại đôi mình xa nhau đó
Trao lời cưng lời quý nơi xa xôi

Bến thuyền tình đôi mình cách xa xôi
Từng đêm sang canh vắng ngồi ngóng người
Từng nỗi buồn nỗi vơi xa nhau ấy
Rồi từng đêm từng ngày vẫn xa người

Bến thuyền tình của anh xa phương trời
Cầu cho duyên cho đến cạnh lứa đôi
Cầu từng đêm thêm ngày cho thầm nghĩ
Bến thuyền tình bao giờ bên cạnh người

Bến thuyền tình mà sao cứ xa xôi
Để cho đôi bên mình thêm buồn vơi
Để cho xa cho cách nhau dài đó
Cầu đừng cho cách trở cả cuộc đời

09:00 đêm 26.11.2015
ngồi ngó cuộc đời thấy sầu vơi