Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 20:53, số lượt xem: 65

Bao giờ bên cạnh lứa đôi
Bơ vơ đêm vắng lẻ loi mảnh tình
Liêu xiêu cánh mộng đêm in
Chợ hoang phố vắng đường im bao giờ
Vẫn ngồi tô viết dòng thơ
Ngẩng lên trời đã lững lờ trăng treo
Thuyền nan ai giữ mái chèo
Dòng thơ lạnh lẽo đìu hiu qua mùa

10.30 đêm 23.05.2013
anh vẫn ngồi tô viết dòng thơ đêm