Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2017 11:24, số lượt xem: 152

Nhặt thời gian ẩm ướt đã trôi qua
Nhặt hạt mây hạt gió trôi từng mùa
Nhặt hạt sương khi trời đêm buông xuống
Nhặt hạt buồn hạt sầu hạt cay chua

Nhặt từng tiếng thì thào dài đêm khuya
Nhặt từng bóng em xa cuối trời mờ
Nhặt từng lời trò chuyện đêm khuya ấy
Nhặt từng tháng từng ngày gọn dòng thơ

Nhặt bao giờ cho gọn gọn cơn mơ
Nhặt bao giờ bên cạnh để khỏi chờ
Nhặt bao giờ đôi bên vui êm ấm
Nhặt bao giờ cho thấm duyên tình xa

Nhặt bao giờ đôi mình khỏi bão mưa
Nhặt bao giờ đến lúc bên nhau đi
Nhặt bao giờ chung giường chung gối ấy
Nhặt bao giờ chung bóng chung đêm khuya

10:00 đêm 11.10.2015
ngồi gom nhặt từ ngày quen nhau